disavow chặn liên kết
SEO

Google Disavow Tools: Chặn liên kết về website

Thật sự thì cho đến bây giờ nhiều việc SEO website trở nên gặp vô cùng khó khăn khi những rắc rối về kỹ thuật đặt liên kết nội trong website cũng như luôn nơm nớp lo sợ­ vì bị đối thủ sẵn sàng chơi xấu bất cứ lúc nào bằng nhiều hình thức khác […]